Produkt został dodany do ulubionych!
  • TAR
  • Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Wlascicielem marki TAR oraz serwisu internetowego tar-design.pl jest Spółka MASS S.C. Jakub i Andrzej Rudkiewicz  z siedzibą w Sękocinie Starym, ul. Lazurowa 10, 05-090 Sękocin Stary, NIP 5270011045 adres email: biuro@tar-design.pl. Spółka MASS S.C. Jakub i Andrzej Rudkiewicz pozyskuje dane osób fizycznych dokonujących nabycia towaru oferowanego w sklepie prowadzonym za pośrednictwem strony internetowej tar-design.pl (dalej: Dane osobowe).

2. Pozyskiwanie Danych osobowych, ich gromadzenie oraz inne przetwarzanie odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: Ustawa) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

3. Administratorem Danych osobowych jest Spółka MASS S.C. Jakub i Andrzej Rudkiewicz  z siedzibą w Sękocinie Starym, ul. Lazurowa 10, 05-090 Sękocin Stary, NIP 5270011045

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego prowadzonego przez Spółka MASS S.C. Jakub i Andrzej Rudkiewicz  z siedzibą w Sękocinie Starym, ul. Lazurowa 10, 05-090 Sękocin Stary, NIP 5270011045. Podstawę prawną przetwarzana stanowi art. 6.1 pkt b) RODO.

5. Odbiorcami danych osobowych będą: pracownicy Spółki MASS S.C. Jakub i Andrzej Rudkiewicz  oraz podwykonawcy.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Spółkę MASS S.C. Jakub i Andrzej Rudkiewicz  w związku ze sprzedażą danego towaru, nie  krócej jednak niż przez 3 lata.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa Danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy oraz RODO.

10. Podanie Danych osobowych jest konieczne dla nabycia towaru oferowanego w sklepie prowadzonym za pośrednictwem strony internetowej tar-design.pl , a konsekwencją niepodania Danych osobowych będzie niemożność nabycia tego towaru.

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

12. Strona tar-design.pl korzysta z usługi Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje technologię COOKIES. Witryna zapisuje w pełni ANONIMOWE informacje dotyczące m.in. zachowania użytkowników korzystających ze strony tar-design.pl, ich przybliżonej lokalizacji czy używanej przeglądarki. Dane te są gromadzone w celach statystycznych i umożliwiają Spółce MASS S.C. Jakub i Andrzej Rudkiewicz poprawę jakości świadczonych usług. Google Analytics nie gromadzi ŻADNYCH Danych osobowych i nie umożliwia identyfikacji użytkownika.